Výukové programy pro školy v Květné zahradě

Vzdělávací programy pro žáky mateřských, základních i středních škol

Metodické centrum zahradní kultury Národního památkového ústavu  v Kroměříži nabízí širokou škálu výukových programů pro mateřské, základní i střední školy, které zábavnou formou přibližují historii i krásu Květné zahrady. Programy jsou doprovázeny řadou výtvarných a hudebních aktivit, a také využívají prvky dramatické výchovy.

 Nabídka výukových programů